__________

Actualitat

L’emergència digital en àrees urbanes

L’emergència digital en àrees urbanes

En els darrers anys ens trobem immersos en dos processos imparables que s'interrelacionen entre si: la urbanització i la digitalització. El fenomen...