La Taula del Tercer Sector i SinergiaTIC impulsaran la transformació digital del tercer sector social a través de SimbiòTIC

18 maig 2023

Temps de lectura 4 minuts

Simbiòtic serà una realitat. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de m4Social i en col·laboració amb l’Associació SinergiaTIC, han rebut finançament dels fons europeus Next Generation per desenvolupar aquest projecte entre 2023 i 2025 i impulsar la transformació digital del tercer sector.

L’objectiu del projecte

La voluntat de SimbiòTIC és acompanyar a les entitats socials en un procés de canvi cultural per avançar en la gestió de les dades i la millora de l’atenció a les persones. Per fer-ho, SimbiòTIC facilitarà acompanyament i recursos per a l’adopció de SinergiaCRM a més d’una vuitantena d’entitats socials i promourà un procés de millora d’aquest software de CRM ja existent perquè s’adapti encara més a les necessitats presents i futures de les organitzacions del tercer sector.

Tot plegat, promourà la millora de la gestió interna i dels sistemes d’informació i de relació amb la base social de les entitats que formen part del projecte, però també d’aquelles que s’incorporin més endavant, potenciant l’efecte de SimbiòTIC, una iniciativa que beneficiarà a milers d’organitzacions i a la seva acció social. “Som davant d’una oportunitat única de generar un canvi organitzatiu i cultural en les entitats del tercer sector transformant els seus sistemes d’informació, facilitant l’intercanvi de dades i la presa de decisions i, en conseqüència, la millora de l’atenció a les persones”, explica Xavier Trabado, referent de m4Social a la junta de la Taula del Tercer Sector.

Què és SinergiaCRM?

CRM és l’acrònim de Customer Relationship Management i es tracta d’un software molt popular en l’entorn empresarial que s’utilitza per gestionar qualsevol relació o interacció amb el client. En aquest cas, SinergiaCRM és una solució específica de CRM, única a l’estat, desenvolupada per l’associació SinergiaTIC al servei del tercer sector social. “SinergiaCRM s’adapta a la realitat i les necessitats de les entitats, trasllada el concepte de CRM a l’entorn social i permet gestionar la relació amb la base social i amb la resta d’interlocutors: sòcies, donants, usuàries, equip tècnic, junta directiva o administració, entre altres” explica Jaume Albaigès, cofundador de SinergiaTIC.

Solucions com SinergiaCRM responen a aquestes necessitats i ofereixen a l’entitat una visió integral de la persona i del seu entorn, a més d’informació actualitzada i ben estructurada que millora la planificació de la seva intervenció social i presa de decisions. També ajuda a avançar cap a un marc comú d’intercanvi de dades amb l’administració pública i altres agents. D’altra banda, el software permet optimitzar processos i gestionar des d’un únic espai la captació de fons, les campanyes de comunicació, l’atenció directa a les persones usuàries, els compromisos de pagament o el registre de subvencions, així com crear i enviar formularis o enquestes, entre moltes altres funcionalitats.

Una eina indispensable per millorar la gestió interna

Tot i la seva utilitat, avui en dia, només un 25% de les entitats del Tercer Sector disposen de CRM i el 62% tenen dificultats per digitalitzar-se a causa de la manca de finançament i recursos per a desplegar eines digitals, segons l’Estudi sobre l’Estat de la Digitalització al Tercer Sector de m4Social. El mateix informe també demostra que només un 10% de les entitats recullen dades en una única eina informàtica, mentre que el 65% ho fa en suports mixtos (paper i eines informàtiques) i en el 53% dels casos les analitzen de forma manual.

“Encara avui hi ha moltes entitats que emmagatzemen la informació en fulls de càlcul. La millora de l’atenció social requereix d’una visió integral de la persona. Qualsevol organització que vulgui assolir impacte social ha de desenvolupar una cultura interna de gestió de la informació que l’ajudi a optimitzar recursos, sistematitzar processos i prendre decisions en base a dades i evidències”
, adverteix Trabado.

Set federacions, implicades en SimbiòTIC

SimbiòTIC, finançat per la Unió Europea a través de la convocatòria dels fons Next Generation del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, promourà l’adopció i millora de SinergiaCRM a través de l’acompanyament i la col·laboració de set federacions de la Taula del Tercer Sector: la Federació Catalana del Voluntariat Social, la Federació Salut Mental Catalunya, Dincat, la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, ECOM, ECAS i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

Aquestes federacions participaran en el procés d’implantació de SinergiaCRM en una vuitantena d’entitats de base i seran clau per a definir les funcionalitats a afegir a l’eina perquè s’adapti a les necessitats de les seves organitzacions, però també a les d’altres entitats que puguin adoptar-la en el futur. En sessions de cocreació s’impulsaran aquestes noves funcionalitats, específiques per un àmbit d’actuació o transversal per al tercer sector. A més, el projecte proporcionarà recursos i acompanyament a través de professionals expertes, formades en metodologia i eina, que guiaran i orientaran a les entitats en tot el procés d’implementació i adaptació de SinergiaCRM a les seves necessitats. “És una oportunitat única perquè el tercer sector adapti aquestes eines digitals i les adopti, no només en la gestió del seu dia a dia, sinó en el nucli de la seva estratègia i forma de treballar sense perdre l’essència de la seva acció social”, conclou Trabado.

 

Logos SimbiòTIC