La transformació digital, vital per a les entitats socials

18 juliol 2023

Temps de lectura 3 minuts

Des de la Taula del Tercer Sector, a través de m4Social i en col·laboració amb Fundación Telefónica vam organitzar el Congrés de Transformació Digital del Tercer Sector Social de Catalunya, un espai per impulsar la transformació digital de les entitats socials i promoure un debat ampli i profund sobre el paper que pot jugar la tecnologia en la millora de la vida de les persones.

Carlos Palacios, responsable global d’Acció Social i Voluntariat de Fundación Telefónica i Xavier Trabado, referent de m4Social a la Junta Directiva de la Taula, van ser els protagonistes d’una conversa sobre la importància de la transformació digital per a les entitats socials. En aquest article, recollim algunes de les reflexions més destacades que es van compartir. 

Per què vau decidir crear el Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector?
Carlos Palacios: A l’Estat espanyol hi ha unes 27.000 entitats socials que atenen gairebé 13 milions de persones en risc d’exclusió social i pobresa. El Tercer Sector no pot quedar-se fora de la revolució digital perquè això provocaria l’exclusió social i digital de les persones que atén. 

El sector va fer un esforç durant la pandèmia, però va amb 5 anys de retard respecte al sector públic i amb 10 respecte al privat. La mitja d’inversió en transformació digital és de 1.000 € per entitat i el 50%, quan es parla de transformació digital, no sap ben bé què significa. Amb el Libro Blanco de la Trasnformación Digital del Tercer Sector volíem oferir una guia que ajudi a les entitats a saber quin camí seguir i que fomentés el treball en xarxa i les experiències compartides.

Com ha d’abordar la seva transformació digital una entitat social?
Carlos Palacios: Un bon factor per determinar si t’estàs transformant o no és el número d’excels que utilitzes en el teu dia a dia.  El més important a l’hora d’abordar un procés de transformació és voler transformar-se digitalment i que aquest procés no s’entengui simplement com una incorporació d’eines. S’ha de decidir si es vol sobreviure o viure el futur i usar bé els recursos. 

Carlos Palacios i Xavier Trabado

Quin és l’estat de digitalització del tercer sector i com podem impulsar-lo?
Xavier Trabado: A l’àmbit social estem molt endarrerides en relació amb altres dimensions o experiències, però no és un problema només nostre, és de la societat. El principal obstacle són els diners i que treballem amb col·lectius on la bretxa digital és molt significativa.
Hem d’impulsar la tecnologia en aquest àmbit i l’administració ha de fer una aposta ferma de lideratge perquè aquesta formi part del món de l’atenció a les persones i ens ajudi a resoldre mancances. Sense això, anirem molt a poc a poc i serà molt difícil. Necessitem recursos econòmics per desenvolupar aquestes tecnologies i formar les nostres professionals, però a través d’una aposta que tingui continuïtat. L’esforç que necessitem és de dècades. 

Hem de fer plans estratègics i buscar aliances en el conjunt del sector, aglutinar i generar sinergies, detectar necessitats i crear solucions compartides que garanteixin l’autonomia de l’entitat.  Si no incorporem la tecnologia no sobreviurem. Les entitats que utilitzin la tecnologia de forma més eficient podran acomplir la seva missió social de forma més efectiva i les que no, no estaran tan preparades. 

L’streaming del Congrés de Transformació Digital del Tercer Sector Social de Catalunya es pot recuperar aquí.