SinergiaCRM: un CRM al servei del tercer sector social

14 agost 2023

Temps de lectura 3 minuts

L’octubre de 2013 va entrar en funcionament la primera versió de SinergiaCRM, una solució específica de CRM, única a l’estat, desenvolupada per l’associació SinergiaTIC al servei del tercer sector social. Els CRMs es fan servir des de fa temps al món empresarial i s’utilitzen per facilitar la relació amb els clients. Les entitats no treballen amb “clients”, però sí que ho fan amb una base social que pot englobar des de les professionals de l’organització, els col·lectius que atén o les organitzacions amb què es relaciona.  

Amb 10 anys de recorregut i més de 170 entitats usuàries, SinergiaCRM és una aplicació que, integrada amb altres de més específiques, dona cobertura amb la màxima eficiència als diversos processos de relació amb la base social d’una entitat. L’eina va néixer sota el paraigua de l’associació SinergiaTIC amb l’objectiu d’oferir al tercer sector una solució de CRM eficaç, amb un cost assumible, que parlés el llenguatge de les entitats i posés la sobirania tecnològica a les seves mans. “Pel que fa a la filosofia de la iniciativa, està al servei del tercer sector perquè neix de la voluntat de les entitats de desenvolupar aquesta tecnologia i apostar per un projecte que no només les tingués en compte, sinó que els hi pertanyés. D’altra banda, els valors que la defineixen estan alineats amb els del sector”, explica Jaume Albaigés, cofundador i director de SinergiaTIC. 

En un sector tan heterogeni com el nostre, amb formes jurídiques diferenciades, àmbits d’actuació diversos, necessitats de registres d’informació no coincidents, és complicat dissenyar una solució de CRM compartida, però SinergiaCRM aconsegueix cobrir gran part de les necessitats de gestió de la informació de qualsevol organització del tercer sector. Un element diferencial de l’eina, explica Albaigés, és la visió integral de la gestió de la base social. “Les funcionalitats disponibles abasten no només la comunicació o la captació de fons (“la gestió del soci/donant”, àmbits habituals en solucions d’aquest tipus), sinó que també faciliten eines per a la gestió de l’atenció directa a participants i usuaris, el registre i seguiment de subvencions, programes específics com la inserció laboral o la integració amb el web de l’entitat i, fins i tot, tenint en compte la particularitat del Tercer Sector en aquest àmbit, a una part rellevant de la gestió econòmica”. Així, SinergiaCRM compta amb tota una sèrie de funcionalitats que l’entitat pot utilitzar o adaptar segons la seva realitat i que responen a aquesta voluntat de ser un CRM al servei del tercer sector social:

– Registre de persones i organitzacions úniques.
– Detalls de projectes i programes de l’entitat.
– Gestió de la (multi)relació amb persones i organitzacions.
– Calendari i activitats.
– Comunicació/Campanyes.
– Subvencions.
– Compromisos de pagament.
– Atenció directa.
– Esdeveniments i inscripcions.
– Inserció laboral.
– Recursos i reserves.
– Informes.
– Plantilles de documents.
– Formularis web.
– Enquestes.
– Àrea privada.
– Alertes i fluxos de treball.
– Mòduls personalitzats.
– Seguretat de la informació. 

SinergiaTIC és l’associació que hi ha darrera de SinergiaCRM, una organització que acull entitats unides pel desig de fer servir més i millor la tecnologia i aconseguir un major impacte. “Arran de la crisi econòmica de 2008, moltes organitzacions no lucratives van fer una aposta ferma per enfortir la seva base social. En aquell moment, però, no trobaven al mercat les eines que els ho permetessin, ni per eficàcia ni, sobretot, per cost. Així van acceptar el repte de construir respostes conjuntes als reptes amb els quals es trobaven i van constituir SinergiaTIC”, explica Albaigés. 

Ara, m4Social i SinergiaTIC treballaran plegades per impulsar el projecte SimbiòTIC que vol acompanyar a les entitats socials en un procés de canvi cultural per avançar en la gestió de les dades i la millora de l’atenció a les persones. Per fer-ho, facilitarà acompanyament i recursos per a l’adopció de SinergiaCRM, aquest software al servei del tercer sector social, a més d’una vuitantena d’entitats socials i promourà un procés de millora d’aquest CRM ja existent perquè s’adapti encara més a les necessitats presents i futures de les organitzacions del tercer sector.

 

Logos SimbiòTIC