Una guia per a la transformació digital del Tercer Sector

6 maig 2022

Temps de lectura 5 minuts

Fundación Telefónica ha presentat el ‘Libro Blanco de la Transformación digital del Tercer Sector’ que es pot descarregar de forma gratuïta en aquest enllaç. Es tracta d’un projecte que recull recursos, eines, dades i aprenentatges i que vol convertir-se en una guia bàsica perquè qualsevol entitat social entengui el valor que li aporta la tecnologia i prengui decisions sobre la seva pròpia estratègia digital transformadora.

El llibre és el resultat d’anys de projectes compartits entre les entitats i Fundación Telefónica en què la tecnologia i la digitalització han tingut un gran protagonisme. També, és fruit de totes les experiències, reptes i, fins i tot, fracassos que les entitats han compartit amb els autors del manual. “Empoderant el tercer sector i fent-lo protagonista del seu propi procés de transformació digital volem contribuir a incrementar l’impacte de la seva acció social. Després d’un treball conjunt amb les entitats, els hi retornem aquest document perquè els hi serveixi de marc de referència. El present i el futur són i seran digitals, però ens ha d’incloure a tots o no serà un procés per al benestar del conjunt de la societat”, explica la Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica.

Transformar-se des de la mateixa identitat
El ‘Libro Blanco de la Transformació Digital del Tercer Sector’ reflexiona sobre com les entitats socials poden aprofitar les grans oportunitats que els hi dona la transformació digital per a enfortir la seva acció i impacte social. Així, proposa una ruta perquè cada organització pugui identificar què precisa estratègicament i com pot activar el seu procés de transformació digital des de la seva pròpia identitat i realitat organitzativa, així com des del context social en què actua.

A l’Estudi sobre l’Estat de la Digitalització al Tercer Sector vam constatar que el tercer sector encara té potencial de millora i camí a recórrer per a transformar-se digitalment, amb un 96% de les entitats socials que són conscients de la necessitat de digitalitzar-se, però només un 21% que ha integrat la digitalització en cadascun dels seus processos. El llibre blanc, en aquesta mateixa línia, apunta que l’ús de la tecnologia en el tercer sector va amb 5 anys de retard respecte al sector privat.

Aquesta guia pot ser un recurs molt útil perquè, per una banda, planteja reptes i oportunitats a través d’un procés de comprensió sobre com la realitat digital pot transformar la forma de funcionar i atendre a les persones; però, també, reflexiona sobre com gestionar els canvis organitzatius, incorporant tecnologia en el dia a dia de l’entitat per a millorar el benestar de la societat. “La transformació digital ens ajuda a posar a la persona al centre de l’atenció, empoderar-la, donar-li més autonomia i atendre millor les seves necessitats a mesura que van canviant al llarg de la vida”, reflexiona l’Anna Albareda, gerent de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Factors i reptes que incideixen en la transformació digital de les entitats socials
Abans d’aprofundir sobre per a què i com començar la transformació digital, el llibre blanc identifica els factors que desafien i frenen a la majoria d’entitats en aquest procés. Sent conscients d’aquests factors, les estratègies digitals de transformació i els nostres plans operatius podran incidir en les palanques de canvi clau per a solucionar-los:

 • Factor estratègic: necessitat de lideratge i consens
 • Factor cultural: vèncer la resistència al canvi i l’aversió al risc
 • Factor organitzacional: competències i habilitats necessàries
 • Repte operatiu: desconeixement sobre què portar a terme i com
 • Repte econòmic: priorització de recursos limitats
 • Repte social: incidència de la bretxa digital en els col·lectius en situació de vulnerabilitat

A quins resultats ha d’orientar-se la transformació digital?
El llibre planteja que el procés de transformació digital ha d’enfortir l’acció social, generant noves fórmules de resposta i relació de les entitats amb les persones beneficiàries, el voluntariat, els donants i altres agents socials, d’acord amb els canvis culturals que van marcant la societat digital. Més enllà d’una mera digitalització de la gestió i l’organització interna, el manual explica que les entitats socials han de desenvolupar una estratègia digital transformadora que els permeti millorar el seu impacte social, tant en abast com en qualitat i eficiència. Des d’aquesta perspectiva, l’estratègia digital ha de partir de la concreció de l’impacte social i del canvi que es precisa, per a després abordar en quins processos i com s’utilitzaran solucions tecnològiques. Segons el llibre, l’estratègia digital ha d’orientar-se cap a quatre resultats claus:

 • Resultat 1: Potenciar el suport i la participació de la base social
 • Resultat 2: Enfortir la capacitat i la creativitat de l’equip de l’organització
 • Resultat 3: Optimitzar processos per accelerar l’acció social
 • Resultat 4: Innovar per a millorar l’impacte social

En cadascun dels apartats, el manual presenta exemples de bones pràctiques i iniciatives de referència, entre elles el projecte de sensorització d’habitatges socials que vam impulsar des de m4Social amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de les llars, optimitzant la gestió de les mateixes i millorant la qualitat de vida de les persones que hi viuen gràcies a l’aplicació de l’internet de les coses en l’àmbit domèstic.

De manera transversal a aquests quatre resultats clau, el llibre recorda que la seguretat en la transformació digital és un eix fonamental per a generar i mantenir la confiança de tots els actors implicats en l’acció social.

Per on començar?
Com a entitat social, sovint és difícil identificar per on començar el procés de transformació digital, quines solucions digitals adoptar i com dur-lo a terme. Per això, el llibre blanc ofereix una seqüència de qüestions a abordar des de l’entitat social per a desenvolupar aquesta ruta cap a la transformació digital, i també recull el ‘Marco de Transformación Digital’ de TechSoup, que va ser desenvolupat per a ajudar a les entitats socials a entendre les seves capacitats digitals i planificar la seva transformació digital. A més, menciona diferents projectes d’acompanyament i formació i proposa quatre accions per abordar el procés de transformació digital:

 • Acció 1: Definir la teoria del canvi de l’entitat
 • Acció 2: Valorar el punt de partida
 • Acció 3: Definir un full de ruta adient per a la missió
 • Acció 4: Generar aliances per optimitzar i potenciar l’impacte

En la quarta acció, el manual fa referència al projecte d’interoperabilitat de sistemes d’administracions i entitats del tercer sector que estem promovent des de m4Social. La proposta consisteix en la creació i el desplegament d’un sistema per a millorar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat que permeti consultar dades per part de les entitats, organismes i administracions que gestionen serveis socials. El més nou és que es tractaria d’un sistema de dades no centralitzat, ni governat per una única autoritat, sinó que se sustentaria en un sistema de responsabilitat compartida. A més, permetria reduir processos de duplicació d’informació per a diferents sistemes, fent que les professionals de les entitats puguin centrar-se en l’atenció a les persones i evitant que aquestes hagin de passar vàries vegades per situacions que puguin ser estigmatitzants.

Per què és tan important la innovació social i tecnològica per respondre a les necessitats de les persones? La resposta, apunta el llibre blanc, la trobem en les persones beneficiàries i en com la societat digital està incidint en la seva forma de vida: tant pel que fa a noves oportunitats pel seu desenvolupament i benestar, com a nous riscos d’exclusió per la bretxa digital. La guia es tanca amb un recull de recursos d’acompanyament, formacions, guies, polítiques o software perquè les entitats descobreixin més eines per aquesta transformació; puguin contribuir al fet que totes les persones visquin amb la garantia de tots els seus drets en una societat altament digitalitzada, i combatre la incidència de la bretxa digital en els col·lectius en situació de més vulnerabilitat. “Aquest llibre blanc és un projecte construït entre molts, aquí rau la seva virtut. Volem que esdevingui un manual d’ús, però sobretot que sigui un punt de partida. Hem treballat junts molts mesos i ara volem posar en marxa un hub de transformació digital del tercer sector on es puguin trobar recursos, talent, aliats compartir necessitats… i posar-nos al servei d’un objectiu comú: millorar la vida de les persones”, conclou Carmen Morenés, Directora General de Fundación Telefónica.