La participació ciutadana des d’una mirada inclusiva

La participació ciutadana des d’una mirada inclusiva

La jornada «La participació ciutadana des d’una mirada inclusiva» és una trobada amb el territori, de caràcter presencial i dirigida a equips polítics i tècnics municipals d’ens locals de la demarcació de Barcelona que vulguin impulsar experiències participatives més...