7 raons per confiar que SimbiòTIC impulsarà la transformació digital de l’acció social

27 octubre 2023

Temps de lectura 3 minuts

Amb l’objectiu d’avançar cap a la transformació digital de les entitats socials, des de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de m4Social i en col·laboració amb l’Associació SinergiaTIC, impulsem SimbiòTIC. La iniciativa ha rebut finançament dels fons europeus Next Generation del Departament de Drets Socials de la Generalitat i tenim el convenciment que accelerarà el procés de canvi cultural en el tercer sector. Per què? A continuació, trobareu set raons per confiar-hi!

1. Implantació del software SinergiaCRM
SimbiòTIC promourà la implantació del software SinergiaCRM, una eina de codi obert de gestió integral de la base social de les organitzacions no lucratives, en més d’una seixantena d’entitats socials.

2. Transformació del software existent
També impulsarà un procés de millora d’aquesta eina de CRM perquè s’adapti a les necessitats presents i futures de les organitzacions del tercer sector, potenciant l’efecte de SimbiòTIC, una iniciativa que pot beneficiar a milers d’organitzacions i a la seva acció social. Es definiran i s’implantaran noves funcionalitats, específiques per cobrir una necessitat d’un àmbit d’actuació o transversals per a tot el tercer sector.

3. Acompanyament per a un canvi cultural
La voluntat és acompanyar a les entitats socials en un procés de canvi cultural per avançar en la gestió de les dades i la millora de l’atenció a les persones. Per fer-ho, SimbiòTIC facilitarà acompanyament i recursos per a l’adopció de SinergiaCRM a través de professionals expertes, formades en metodologia i eina, que guiaran i orientaran a les entitats en tot el procés d’implementació i adaptació de SinergiaCRM a les seves necessitats.

4. Una eina, moltes funcions
Solucions com SinergiaCRM ofereixen a l’entitat una visió integral de la seva base social, de les persones ateses i del seu entorn, i de la resta d’agents, a més d’informació actualitzada i ben estructurada que millora la planificació de la seva intervenció social i presa de decisions. També permet optimitzar processos i gestionar des d’un únic espai la relació amb tots els interlocutors; la captació de fons; les campanyes de comunicació; l’atenció directa a les persones usuàries; els compromisos de pagament o el registre de subvencions, així com crear i enviar formularis o enquestes, entre moltes altres funcionalitats.

5. Un projecte de sector
SimbiòTIC promourà l’adopció i millora de SinergiaCRM a través de l’acompanyament i la col·laboració de set federacions de la Taula del Tercer Sector: la Federació Catalana del Voluntariat Social, la Federació Salut Mental Catalunya, Dincat, la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, ECOM, ECAS i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Aquestes federacions participaran en el procés d’implantació de SinergiaCRM en una seixantena d’entitats de base i seran clau per a definir les funcionalitats a afegir que beneficiaran a les organitzacions que formen part del projecte, però també a aquelles que s’incorporin més endavant.

6. Sistematització de la informació
Analitzar dades i prendre decisions basades en aquestes ajuda a millorar l’eficàcia de les accions, anticipar situacions o afinar les intervencions. Actualment, només un 10% de les entitats socials recull dades en una única eina informàtica i utilitza instruments d’anàlisi avançats obtenint informació en temps real. Les entitats han de trencar amb la idea de recollir dades de manera aïllada i pensar en clau de sector, introduint tecnologies que optimitzin els processos de recollida i explotació d’aquestes dades. SimbiòTIC serà un primer pas per superar aquests obstacles, posar ordre dins del sector i sistematitzar les dades que recollim.

7. Avançar cap a un marc comú d’intercanvi de dades
La millora de l’atenció social passa, també, per assolir una visió integral de la persona i aquesta visió s’aconsegueix, precisament, amb dades i amb la possibilitat d’explotar-les i compartir-les. Des de les administracions i les entitats es genera molta informació, però com que no es té un sistema de recollida estandarditzat ni una terminologia comuna, es fa molt difícil garantir aquesta interoperabilitat entre departaments, administracions i entre les mateixes organitzacions socials. SimbiòTIC permetrà posar les bases per avançar cap a un marc comú d’intercanvi de dades amb l’administració pública i altres agents. 

 

Logos SimbiòTIC