La bretxa digital: un problema social

23 setembre 2022

Temps de lectura 3 minuts

Un 20% de les persones adultes ateses per les organitzacions del tercer sector no poden accedir a internet quan i des d’on volen.  Això significa que, per exemple, no poden mirar el correu electrònic, realitzar gestions a l’administració pública, consultar l’historial mèdic o seguir una classe en directe. De fet, excepte aquelles persones que compten amb competències digitals avançades, la societat en general té dificultats per a utilitzar les eines digitals: ho hem vist amb el tancament de les oficines bancàries, que ha tingut un impacte en les persones grans. O amb les distorsions que poden generar les xarxes socials si no es fa un ús adequat o conscient d’elles.

Des del tercer sector social, però, existeixen tota una sèrie d’iniciatives que treballen per impulsar la transformació de la societat, reduir la bretxa digital i millorar les capacitats digitals. Repassem alguns exemples!

m4Social
Des del 2020, la Taula del Tercer Sector, a través de m4Social, treballa en l’àmbit de la bretxa digital per entendre els seus efectes en la generació de les desigualtats des d’una perspectiva quantitativa i qualitativa. Així, hem publicat diferents informes que reflexionen al voltant de la qüestió:

  • Estudi: ‘L’impacte de la bretxa digital en les persones ateses per entitats socials’. Analitza el fenomen de la bretxa digital entre les persones que són usuàries de les entitats socials de Catalunya, des de l’òptica de l’accés, l’ús i la qualitat d’ús. Llegir aquí.

  • Estudi: ‘Internet, dret fonamental. Propostes per reduir la bretxa digital i social’. Permet identificar si a partir de les recomanacions i el marc normatiu vigent hi ha espai per a una reclamació amb base legal d’Internet com a Dret Fonamental. Llegir aquí

Suara Cooperativa
Amb l’objectiu de fer una transformació digital de la cooperativa es planteja el desenvolupament de les competències digitals de totes les persones de l’organització. Així, impulsen diferents línies de treball i l’elaboració i difusió de materials de sensibilització i formació cap a la transformació digital.

  • Accions formatives: autoavaluació de competències digitals, cursos o càpsules de formació presencials i en línia al Moodle de la cooperativa.
  • Mentoria digital: captació de mentors, constitució de parelles i seguiment per part de l’equip de digitalització. 

Federació ECOM
El projecte DigiActua té com a principal finalitat la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica. Per aconseguir-ho, treballa d’acord amb tres objectius específics alineats amb l’ODS nº4: garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a les persones. 

  • Objectiu 1: Afavorir l’adquisició de competències tecnològiques a fi que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets i llibertats en la societat digital.
  • Objectiu 2: Capacitar a l’equip professional d’ECOM per a la creació de coneixement obert en format de llicències lliures per a fomentar la defensa dels drets digitals. 
  • Objectiu 3: Participar en els espais d’incidència política i transformació social que permetin treballar per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat en matèria digital. 

És necessari i urgent disposar de dades transversals sobre l’estat de la bretxa digital. Actualment, comptem amb dades macroeconòmiques massa genèriques i allunyades de la realitat. La societat actual no compta amb un indicador comú i aterrat a la realitat socioeconòmica de les persones que permeti veure les diferències existents per ciutat o codi postal. La bretxa digital ha d’entendre’s com un problema social i no únicament des d’una perspectiva digital. En aquest sentit, l’ús del Big Data per a l’anàlisi social, en general, i per a l’estudi de la bretxa digital, en particular, està ple de possibilitats. En segon lloc, hem d’entendre el no accés a Internet com una vulneració dels drets de la ciutadania i per això, les administracions han de treballar per a garantir el dret a Internet com un dret fonamental. En una societat cada vegada més digitalitzada com l’actual, Internet és la porta a altres drets com la participació, la salut, l’educació, entre d’altres. Convertir internet en un dret ha de ser una prioritat per a garantir la igualtat d’oportunitats.

Crèdit fotografia: Mariona Gil